Grups - Events

Possibilitat de reserva exclusiva per actes privats, fins a 60 persones en còctel-buffet.

Disponibilitat d'un espai singular en finca modernista per a la celebració d'actes privats, podem acollir fins a 100 persones.